Permisos i seguretat

Can Sans està inscrita al registre de Cases de Colònies de la Secretaria de la Generalitat de Catalunya amb el número 42 i al Cens General d’Entitats d’Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient amb el núm EA-36.

Disposa d’assegurança de responsabilitat civil.

Disposa de les autoritzacions sanitàries pertinents, completades amb els autocontrols i anàlisis avalats per l’empresa CECAM, controls de legionel·la i de plagues amb empreses homologades.

Membre fundador de l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC).